Tiếng Macedonia Công việc và cuộc thi

Macedonian is the official languages of The Republic of Macedonian.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Macedonian Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
English to Bosnian 1500 words We would like to hire a native Bosnian translator to translate some easy strings into Bosnian from English. 53 Dịch thuật, Tiếng Croatia, Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Macedonia, Tiếng Bosnia Jan 27, 2018 Jan 27, 2018Đã kết thúc ₫113636
Macedonian & English Translator wanted! Looking for a Macedonian translator being able to proceed the offline translations English & Macedonian. If you are interested, please contact me via freelancer.com. 20 Dịch thuật, Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Macedonia Oct 16, 2017 Oct 16, 2017Đã kết thúc ₫113636
Translate Something i need translation of macedonian into english. 5 Tiếng Macedonia Sep 5, 2017 Sep 5, 2017Đã kết thúc ₫2204545
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »