MapKit Công việc và cuộc thi

MapKit is a handy API, created by Apple and available on iOS devices. Quite simply, MapKit, makes it simple to display maps, identify locations and plot routes and utilise zoom and scroll features.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a MapKit Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
تطبيق لتوصيل الطلبات على منصة أندرويد فقط تطبيق لتوصيل الطلبات من كافة المتاجر 23 Android, Tiếng Ả Rập, Payment Gateway Integration, MapKit Jan 27, 2018 Jan 27, 2018Đã kết thúc ₫50181818
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »