Microsoft Visio Công việc và cuộc thi

*

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Microsoft Visio Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Visio Diagram of 3 Tier Architecture. I am looking for a visio digram to be done for a 3 Teir architecture... Experinces in Back end Front ends and Business layers... More details shall be provided once short listed. Mobile App with Weblogic experiences will be preferred since it involves many layers. I will only provide the text contents , one need to image and put this as a diagram on 3 teir architecture. My price is 10 $. 4 Mobile App Development, Android, Thiết kế UML, Sharepoint, Microsoft Visio Jun 20, 2018 Jun 20, 20183n 18g $32
Images to visio and ppt diagrams I want diagrams to be made in visio and PowerPoint 12 Powerpoint, Microsoft Visio Jun 19, 2018 Jun 19, 20182n 13g $20
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »