Nghiền Công việc và cuộc thi

-

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là A Millworker? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Architectural Woodwork / Millwork Quantity Surveyor / Estimator / Budgeting We are a New York City based Architectural Woodwork/ Millwork company looking for someone to perform budgets / put together pricing on architects drawings / blueprints. Important that you underanr takeoffs, rates, labor pricing, prices that millwork shops offer around the world. We outsource the fabrication and install using in house labor. This job will be continuous. Show me samples of your budg... 0 Kĩ thuật, Kiến trúc xây dựng, Giám sát công trình, Vẽ kĩ thuật, Nghiền May 5, 2018 May 5, 2018Đã kết thúc -
Mechanical engineer -- 2 Mechanical engineer on rice mill factory 17 Kĩ thuật cơ khí, Nghiền Apr 21, 2018 Apr 21, 2018Đã kết thúc ₫3909091
write a smart article why DNS expert can posses more power than any military write a smart article why DNS expert can posses more power than any military 31 An ninh Web, Nhập liệu, Article Writing, Nghiền, Bảo mật Internet Mar 30, 2018 Mar 30, 2018Đã kết thúc ₫590909
3D design of a wood carving I need this type of bas relief designed and modeled for carving. Knowledge of preparation for CNC carving is a must. Size is 35x45. This is a part of a set of 14 carvings, other will be offered if i am satisfied with the job. 25 3D Modelling, Thiết kế 3D, Nghiền Jan 24, 2018 Jan 24, 2018Đã kết thúc ₫2909091
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »