Minitab Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Minitab Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Project for Maryam O. Hi Maryam O., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Statistics, , Phân tích thống kê, Thống kê SPSS, Minitab, Viết học thuật Oct 3, 2017 Oct 3, 2017Đã kết thúc ₫386364
VMES/VCF, and Minitab assignment Graphical Model / Population Models / Probabilities and Proportions 9 Kĩ thuật, Statistics, Phân tích thống kê, Minitab Sep 5, 2017 Sep 5, 2017Đã kết thúc ₫681818
Solve some economic assignments -- 2 You will be required to handle some serious economic tasks on a weekly basis and get at least 90%.Please hit me up for more details. 24 Phân tích kinh doanh, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS, Minitab, Economics Jul 12, 2017 Jul 12, 2017Đã kết thúc ₫636364
experimental design6 -- 2 experimental design6 0 Minitab Jul 10, 2017 Jul 10, 2017Đã kết thúc -
experimental design6 experimental design6 11 Statistics, Kĩ thuật công nghiệp, Phân tích thống kê, Minitab Jul 9, 2017 Jul 9, 2017Đã kết thúc ₫2568182
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »