Nintex Workflow Công việc và cuộc thi

Nintex Workflow
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Nintex Workflow Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
SharePoint Online and Nintex Development My client is looking for a Senior SharePoint Online and Nintex developer. This includes Nintex Workflow development. This project has a very tight deadline for 4 weeks to resolve existing open tickets which includes bug fixes and enhancements. This will need to be done remotely. 12 Thiết kế trang web, Lập trình C#, Sharepoint, HTML, Nintex Workflow Jun 18, 2018 Hôm nay6n 14g $579
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »