Open Journal Systems Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Open Journal Systems Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
update Multi Journal OJS to latest version of OJS I would like to update existing OJS multi journal system to update to latest version, without changing custom made web design, proposal only from previous experience working on OJS 3 PHP, Web Hosting, Open Journal Systems Jun 21, 2018 Jun 21, 20184n 15g $103
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »