Open Journal Systems Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Open Journal Systems Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Open Journal Systems web developer needed We need a developer experienced in the OJS platform to make some minor fixes to our website. 8 PHP, Thiết kế trang web, HTML, Phát triển phần mềm, Open Journal Systems Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Đã kết thúc ₫727273
Venezuela XXI century: from democracy to dictatorsihip My project focus on the journey of Venezuela from democracy to authoritarianism and to dictatorship between 1999-2017. 11 Viết sách, Open Journal Systems Sep 25, 2017 Sep 25, 2017Đã kết thúc ₫187364249
Submit some articles I need someone to submit some articles for me. 2 Article Writing, Open Journal Systems Sep 10, 2017 Sep 10, 2017Đã kết thúc ₫619977
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »