Open Journal Systems Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Open Journal Systems Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
I need a website using OJS fixed I cannot update the OJS version without losing the editorial process of my submissions and with the previous settings, and I cannot put back the journal in the older version neither. 3 PHP, Thiết kế trang web, Quản trị hệ thống, MySQL, Open Journal Systems Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Đã kết thúc ₫4954545
Engineering Advertising marketing and coordination 12 Powerpoint, AutoCAD, Open Journal Systems, Adobe Pagemaker Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Đã kết thúc ₫522727
Open Journal Systems web developer needed We need a developer experienced in the OJS platform to make some minor fixes to our website. 8 PHP, Thiết kế trang web, HTML, Phát triển phần mềm, Open Journal Systems Oct 6, 2017 Oct 6, 2017Đã kết thúc ₫727273
Venezuela XXI century: from democracy to dictatorsihip My project focus on the journey of Venezuela from democracy to authoritarianism and to dictatorship between 1999-2017. 11 Viết sách, Open Journal Systems Sep 25, 2017 Sep 25, 2017Đã kết thúc ₫187364249
Submit some articles I need someone to submit some articles for me. 2 Article Writing, Open Journal Systems Sep 10, 2017 Sep 10, 2017Đã kết thúc ₫619977
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »