OpenBravo Công việc và cuộc thi

Our OpenBravo Experts can assist you in automating and registering your business processes. Whether it is sales, procurement, manufacturing, projects or finance, our freelancers can help you set up and manage your Enterprise Resource Planning tool or your Point-of-Sale solution.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an OpenBravo Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Openbravo deploy, customization, rest api I need you to deploy openbravo in production, test environments, I might request some customization, also I need to build multiple reat api on top of the openbravo application. 16 Java, Kiến trúc phần mềm, RESTful, OpenBravo Feb 13, 2018 Feb 13, 201822g 22t ₫10522727
Openbravo developers We need EXPERIENCED Openbravo developers. Please don't react if you don't know Openbravo 1 OpenBravo Jan 17, 2018 Jan 17, 2018Đã kết thúc ₫264863636
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »