OpenStack Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an OpenStack Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Openstack Training for 20 We have a mixed team comprising of beginners as well as experienced software professionals and are looking for an Openstack Training in Gurgaon. This will be a classroom training with 50% handson. If you have the right skills and experience. Do reach out to us 0 Điện toán đám mây, OpenStack Jun 20, 2018 Hôm nay6n 15g -
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »