Pardot is a marketing automation platform by Salesforce capable of automated marketing messages in email, websites, social media, and other channels. Its primary purpose it to remove repetitive tasks related to social media management, search marketing, and customer relationship management. Among the tasks it can do include social marketing, lead generation, web form management, and search engine optimization.

Thuê Pardot Marketers

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá USD

    Các bài viết top Pardot cộng đồng