Paytrace Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Paytrace Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
International Payment Gatweay for my Website in anywhere Hello, I want a virtual payment gateway provider for taking international payments through my website and then transfer back to my Bank Account to India. i will provide him percentage on every transaction. Person should be genuine who can tranfer the funds after deducting the commission or percentage. I sell genuine Recruitment Services through my website with the tracking number . but i do not... 6 PayPal API, Payroll, Growth Hacking, Stripe, Paytrace Jul 11, 2017 Jul 11, 2017Đã kết thúc ₫2227273
International Payment Gatweay for my Website in India Hello, I want a virtual payment gateway provider for taking international payments through my website and then transfer back to my Bank Account to India. i will provide him percentage on every transaction. Person should be genuine who can tranfer the funds after deducting the commission or percentage. I sell genuine Recruitment Services through my website with the tracking number . but i do n... 4 PayPal API, Growth Hacking, Paytrace Jul 7, 2017 Jul 7, 2017Đã kết thúc ₫954545
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »