Paytrace Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Paytrace Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
paypal payment assistance required We need help in paypal account for effective available balance 6 PayPal API, Payroll, Paytrace, Payment Gateway Integration Mar 1, 2018 Mar 1, 2018Đã kết thúc ₫409091
I want to develop a payment processor similar to paypal stripe 2checkout etc. I want to develop a payment processor similar to paypal stripe 2checkout etc. 20 Kiến trúc phần mềm, PayPal API, Payroll, Paytrace, Payment Gateway Integration Dec 17, 2017 Dec 17, 2017Đã kết thúc ₫146795455
International Payment Gatweay for my Website in India Hello, I want a virtual payment gateway provider for taking international payments through my website and then transfer back to my Bank Account to India. i will provide him percentage on every transaction. Person should be genuine who can tranfer the funds after deducting the commission or percentage. I sell genuine Recruitment Services through my website with the tracking number . but i do n... 4 PayPal API, Growth Hacking, Paytrace Jul 7, 2017 Jul 7, 2017Đã kết thúc ₫954545
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »