phpFox Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 26.5 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a phpFox Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Personal Goal Manager Module for latest version of phpfox -- 2 PHPFox Experience Essential: Personal Goal Manager manager required, I found this was an existing project here on freelancer. I am in need of such a module with some urgency, so I created this project based on the existing closed project as it's exactly what I am looking for. Description I am looking for a phpfox developer who can create a Personal Goal Manager module. [url removed, l... 1 PHP, Thiết kế trang web, MySQL, HTML, phpFox Nov 28, 2017 Nov 28, 2017Đã kết thúc ₫3522727
PHP FOX convert to Wordpress Project Description looking advanced who knows PHP FOX convert to Wordpress redesign LOG IN PAGE I am looking for a WordPress expert who has worked advanced on phpfox based sites also. The present site is www.cruisetrend.com. Th present site is developed with phpfox and core PHP. I need to convert this site into WordPress. 1. The database of phpfox has to be converted into BuddyPres... 60 SEO, WordPress, phpFox Nov 18, 2017 Nov 18, 2017Đã kết thúc ₫27545455
phpfox expert i want phpfox expert know how install plugins , mange phpfox 4 phpFox Nov 10, 2017 Nov 10, 2017Đã kết thúc ₫159091
Code a Phpfox Module - 21/10/2017 01:17 EDT Hello I have a website in Phpfox and i want a Offline payment system for this (using a Module) like this one [url removed, login to view] let me know if you can do . 1 PHP, Javascript, Kiến trúc phần mềm, phpFox Oct 21, 2017 Oct 21, 2017Đã kết thúc ₫1568182
PHPfox website fix for to get email from social network Hi I need to fix my phpfox website to get email from social network. only bid if you have time to do it. and also I need it done 100% on Monday!! 0 Email Developer, phpFox Oct 18, 2017 Oct 18, 2017Đã kết thúc -
APP MODIFICATION I'm looking for QUALITY DEVELOPERs with GOOD COMMUNICATION, and someone who is willing to put in good effort for the long term in return for a good relationship and a handful of future projects to get involved with if the relationship works out. I would like to work directly with the developer if done through an agency. Currently, I’m in final stages of a free membership based social ... 35 App Developer, phpFox Sep 19, 2017 Sep 19, 2017Đã kết thúc ₫12454545
Showing 1 to 6 of 6 entries
« 1 »