Đặt ống nước Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Piping? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Chemical Plant Design AutoCAD or CADMATIC Draftsman - Fully conversant in the latest version of AutoCAD or CADMATIC - 2D and 3D Plant Design involving Structures, Piping Isometrics and Orthographic Drawings - Plant and Equipment Solid Modelling - Generation of BOQ's and BOM's - 5 to 7 years of Chemical Plant Design work experience - MUST be able to temporarily relocate to Project location for the full term of... 13 AutoCAD, 3D Modelling, Autodesk Inventor, Đặt ống nước Jun 17, 2018 Jun 17, 201821g 4t $2
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »