Nhà thơ Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Poet? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Spoken word poetry I would like some to write about love in spoken word poetry 8 Viết quảng cáo, Article Writing, Thơ ca, Viết sáng tạo, Nhà thơ Mar 28, 2018 Mar 28, 2018Đã kết thúc ₫671722
SLAM POETRY I am looking for a female, African American woman who not only writes powerful Slam Poetry but also performs it will. I need a customized poem written based on an empowerment topic, which then needs to be recorded by the individual, and sent to me. It will be used for an empowering video project, 7 Thơ ca, Viết sáng tạo, Nhà thơ Dec 12, 2017 Dec 12, 2017Đã kết thúc ₫9545455
English to Persian 120 words English to Persian 120 words. Please bid only native translators. 16 Dịch thuật, Word, Chính tả tiếng Anh, Nhà thơ, Yiddish Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Đã kết thúc ₫68182
project for alexander project for alexander. Please come and bid on the project , i have a small task for you to. I need a website build for my buisness. 0 Viết kịch bản, Kĩ thuật công nghiệp, Filmmaking, Nhà thơ, Yiddish Sep 29, 2017 Sep 29, 2017Đã kết thúc -
Online Job Involves typing or poetry writing. Online jobs at flexible time 3 Đánh máy, Thơ ca, Viết bài qua mạng, Nhà thơ Jul 16, 2017 Jul 16, 2017Đã kết thúc ₫964992869
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »