Redis Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Redis Professional? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Need assistance in configuration site We have a site somewhat setup we need assistance in the config setup of some of the applications we are using. We need this work done within the next few days as we have built the site out a few times we understand the work doesn't take long but we do need someone with the knowledge we do not have in the following areas to config the server correctly to work as fast and efficient as possible.... 6 Apache, Blockchain, Linux, PHP, Redis Jun 20, 2018 Jun 20, 20183n 18g $149
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »