Resellers Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
Resellers have strong administrative skills including superior written and verbal communication skills. Knowledge of the product or service is advantageous and a willingness to learn is essential. Problem-solving skills are required. Tech-savvy with utilising CRM. A high level of organisation is required and the ability to prioritise with competing deadlines. Strong relationship building skill.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Resellersperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »