Samsung Accessory SDK Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Samsung Accessory SDK Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
app for a phone an employer can post the work shits directly to the phone of the employee an app for a phone that allows users to see what has been posted for the work shift that has been allocated to them. they can then change it or if it changes because of an employers request it brings up an alarm .. colour options for hourly / daily / weekly user setup 7 Oculus Mobile SDK , Android Wear SDK , Samsung Accessory SDK Sep 6, 2017 Sep 6, 2017Đã kết thúc ₫7440941
salesman in a local palces 1 Samsung Accessory SDK Aug 14, 2017 Aug 14, 2017Đã kết thúc ₫1200584
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »