Security Sales Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
Security sales require a person who is ideally well-versed in different security products available within the IT security industry or relevant brand industry. Strong product knowledge and hands-on knowledge to demonstrate the products or services to prospects. Be able to work either in a team or individually to meet sales targets.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Security Salesperson? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »