Tiếng Serbia Công việc và cuộc thi

Serbian is the official language of Serbia.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Serbian Translator? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Translators from Polish, Serbian, Romanian, Slovak and Czech needed I have developed a mobile application and I need to integrate localization to this application. Need translators for this job. 43 Dịch thuật, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ru-ma-ni, Tiếng Slovenia, Tiếng Serbia Jun 19, 2018 Jun 19, 20182n 8g $151
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »