Silverlight Công việc và cuộc thi

Microsoft's Silverlight is a web application framework that provides functions similar to Adobe Flash. It integrates multimedia, animations and interactivity into a runtime environment. If your business needs help working with Silverlight technology you can hire freelancers for the same. Freelancers who have experience working with Silverlight are available for working with your organization. Start by posting your Silverlight job today!
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Silverlight Designer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Mobile App Development, Windows Mobile, Silverlight, Windows Phone, Windows 8 Sep 9, 2017 Sep 9, 2017Đã kết thúc
SAGE ACCPAC - open to bidding Currently Looking for SAGE ACCPAC Freelancer who can provide offsite support for this ERP solution. a 7 Visual Basic, SQL, Sharepoint, Silverlight, Kiểm tra phần mềm Jul 9, 2017 Jul 9, 2017Đã kết thúc ₫4022727
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »