Tiếng Slovakia Công việc và cuộc thi

Slovakian is the official language of Slovakia and the Czech Republic.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Slovakian Translator? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Tsatsral B. Tsatsral B. Tsatsral B. Tsatsral B. 0 Tiếng Anh (Anh), Tiếng Hungari, Tiếng Nga, Tiếng Slovakia, Tiếng Anh (Mỹ) Jun 23, 2018 Hôm nay6n 21g -
English to Slovak native translator need today I have a ongoing project of 1k words,thats need to translate English to Slovak. We do not accept any google or machine translation. Native human and new freelancers are welcome. happy bidding 3 Dịch thuật, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Slovakia, Tiếng Slovenia, Tiếng Anh (Mỹ) Jun 21, 2018 Jun 21, 20184n 21g $14
English to Slovak native translator need I have a ongoing project of 1k words,thats need to translate English to Slovak. We do not accept any google or machine translation. Native human and new freelancers are welcome. happy bidding 8 Dịch thuật, Tiếng Anh (Anh), Tiếng Slovakia, Tiếng Slovenia, Tiếng Anh (Mỹ) Jun 21, 2018 Jun 21, 20184n 14g $11
Need Romanian, Ukrainian, Polish, Czech and Slovakian native speakers ONLY (Translation companies should NOT bid). Hi, if you are a native speaker of the above languages kindly bid. If not then please refrain from bidding thank you! 69 Tiếng Séc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ru-ma-ni, Tiếng Slovakia, Người Ukraine Jun 18, 2018 Jun 18, 20182n 1g $6
Need Romanian, Ukrainian, Polish, Czech and Slovakian native speakers ONLY (Translation companies should NOT bid) Hi, if you are a native speaker of the above languages kindly bid. If not then please refrain from bidding thank you! 38 Tiếng Séc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ru-ma-ni, Tiếng Slovakia, Người Ukraine Jun 18, 2018 Jun 18, 20181n 21g $7
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »