Steam API Công việc và cuộc thi

Work on Steam API projects
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Steam API Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Pubg csgo jackpot coinflip steam skin gambling website I would like to have a website developed similar to this site [login to view URL], if you have the experience and qualifications for this please bid. fullstack 13 PHP, Javascript, Thiết kế trang web, HTML, Steam API Jun 17, 2018 Jun 17, 20183n 12g $1229
Cryptocurrency Jackpot Gambling site I am looking for a developer for a cryptocurrency gambling site. I would like to have a jackpot where users pool cryptos into a pot and the more crypto you put in the higher chance they have of winning. I would also like to have a coinflip on the site where a user will versus another user and have a 50/50 chance of winning. The concept of this site will be similar to this site [login to view URL]... 19 PHP, Javascript, Thiết kế trang web, HTML, Steam API Jun 16, 2018 Jun 16, 20182n 20g $3337
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »