Storyboard Công việc và cuộc thi

*

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Storyboard Artist? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
500 real life unpublished plagiarism free stories some with and some without photos I need 500 stories minimum of 600 words some with photos and some without photos. The stories should be real life stories and should be free from plagiarism and should be original and unpublished. 21 Article Writing, Viết lại bài báo, Viết sáng tạo, Soạn thảo nội dung, Storyboard Jun 21, 2018 Jun 21, 20183n 17g $152
I need Animator Need to develop small (1-2 min) basic animation videos around content areas of Math and English for Class 3 and 5, in Hindi. Around 50 videos need to be developed in the first year. Will assign more work post Oct18. 20 Sản xuất hoạt họa, Storyboard Jun 18, 2018 Jun 18, 20181n $126
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »