Ngôn ngữ lập trình Tally Definition Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a TDL Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Do some Excel Work I need a translation. 2 Ngôn ngữ lập trình Tally Definition Jun 19, 2018 Hôm nay6n 3g $430
TDL(Tally Definition Language) Work. Tally To Custom Excel Export I Would like to Hire A TDL Developer who can create an option in tally to export data in a custom Excel Sheet. The Sheet Is attached to this job you can have a look at it. 6 Excel, Ngôn ngữ lập trình Tally Definition Jun 14, 2018 Jun 14, 20181n 8g $9
I would like to hire a TDL Developer I want to develop a Module for Hosiery Garments Jobwork Module 2 Ngôn ngữ lập trình Tally Definition Jun 14, 2018 Jun 14, 201822g 29t $385
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »