TestStand Công việc và cuộc thi

TestStand is a test execution engine for ATE programming, you can use it to develop test executive software that manages andexecutes test sequences written in any programming language and TestStand integrates with enterprise systems.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a TestStand Tester? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
personal I will like to have someone do something important for me? 6 Khoa học về khí hậu, TestStand Sep 24, 2017 Sep 24, 2017Đã kết thúc ₫21977273
jmeter testing jmeter testing web application with forms and send the generated script 19 Kiểm tra/QA, TestStand Sep 16, 2017 Sep 16, 2017Đã kết thúc ₫574292
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »