Tizen SDK đeo vào người Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Tizen SDK for Wearables Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Build Simple Samsung Gear App Looking for a contractor to build a simple app to be released for Samsung Gear. Front end wireframe included, and minimum complexity required. 28 Mobile App Development, Android, Đồng hồ Apple, Tizen SDK đeo vào người Jun 18, 2018 Jun 18, 20183n 14g $595
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »