Umbraco Công việc và cuộc thi

Umbraco is a free, open-source web CMS built on the Microsoft .NET Framework
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Umbraco Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Move website to new domain We need help moving this website [login to view URL] to [login to view URL] The website is developed in Umbraco CMS (ASP.NET). All FTP and database info will be provided. 54 Lập trình C#, HTML, Umbraco, ASP.NET, Microsoft SQL Server Jun 18, 2018 Jun 18, 2018Sắp kết thúc $103
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »