Veeam Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Veeam Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Backup Solution - Backup Exec or Veeam I need someone who can configure and design a backup solution for my servers using either Backup Exec or Veeam. I would prefer someone who has experience in both Backup Exec and Veeam for this project 19 Windows Server, VMware, Quản trị mạng, Veeam Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Đã kết thúc ₫267686
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »