Hình dán trên phương tiện giao thông Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Vehicle Signage Designer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Design Van Vehicle Wrap for AWESOME company! I need a talented artist to help design a vehicle wrap for a Wholesale Digital Printing Company. Take some time to look at our graphic style at our website here ://[url removed, login to view] This van will be parked in high traffic areas so text must be clear to read. This is a moving billboard. Attached are project details in txt document. ALso the logo is attached as an ai file Be ... 45 Adobe Illustrator, Thiết kế đồ họa, Hình dán trên phương tiện giao thông Apr 18, 2018 Apr 18, 20181n 23g ₫2840909
Design Graphics for Van rear i want to advertise my second business on my van rear doors the business is airwaveinternet . co . uk and offers mobile internet for caravan motorhome static caravan owners. Want graphics to easily explain what airwaveinternet does, need innovative ideas not just text, 3d realistic ideas welcome. Images attached of the actual vehicle for reference 2 Thiết kế đồ họa, Hình dán trên phương tiện giao thông Apr 1, 2018 Apr 1, 20187n 20g ₫681818
bass boat wrap i need my 18 ft bass boat wrapped. i have all the material. 5 Hình dán trên phương tiện giao thông Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Đã kết thúc ₫5795455
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »