Hình dán trên phương tiện giao thông Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Vehicle Signage Designer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
I need a design for my Car Wrap for Honda Civic Hi there. What I am looking for is a new design for my Honda Civic RS. I would like a half wrap on the whole car (from the windows down, as well as on the bonnet and boot/back window) The car is pearl white and I would like something that will blend with the white. The car is a 2017 Honda Civic RS hatch (photo's attached fyi). I am looking for a funky rally/race car design with my logos ... 4 Thiết kế đồ họa, Photoshop, Hình dán trên phương tiện giao thông Feb 13, 2018 Feb 13, 20182g 54t ₫1795455
Vehicle wrap on Toyota Hiace Work Van Sides and rear of Toyota Hiace LWB Van. Using my existing logos and maybe some promotional material we already have. Auto electrician. Want something exciting and eye catching. 24 Thiết kế đồ họa, Thiết kế Banner, Hình dán trên phương tiện giao thông Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Đã kết thúc ₫1810791
bass boat wrap i need my 18 ft bass boat wrapped. i have all the material. 5 Hình dán trên phương tiện giao thông Nov 11, 2017 Nov 11, 2017Đã kết thúc ₫5795455
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »