WatchKit Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a WatchKit Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Mobile developer from only Europe Hi ! I am looking for someone who could develop a an prototype. Basically, objective is to record data from apple watch (including heart rate), process them and restitute them live in an iPhone app. Looking forward to discussing ! 24 Mobile App Development, iPhone, Swift, WatchKit, Đồng hồ Apple Oct 10, 2017 Oct 10, 2017Đã kết thúc ₫14743145
Watch app development I have an iphone app. I need to convert it to apple watch app. 9 WatchKit, Đồng hồ Apple Sep 18, 2017 Sep 18, 2017Đã kết thúc ₫3931818
.NET, iPhone, Swift, WatchKit, Đồng hồ Apple Aug 11, 2017 Aug 11, 2017Đã kết thúc
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »