Tiếng xứ Wales Công việc và cuộc thi

Welsh is an official language of Wales.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Welsh Translator? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Translators required - Welsh We are looking for talented professional translators for regular cooperation. You must hold a degree in Translation, Languages, or a specific discipline (e.g. Life sciences, Finance, etc) and have at least 3 years experience in your domain. Excellent language and translation skills, and a good writing style with accurate spelling and grammar are a must. You must be a CAT tools user and competent... 22 Dịch thuật, Đọc bông, Biên tập, Tiếng xứ Wales Jul 24, 2015 Jul 24, 2015Đã kết thúc ₫454545
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »