Wireframes Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Wireframe Designer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Design Website Mockup I am looking for freelancers who can design UI and Wireframes for our website. we provide IT Security services and Training. Once the wireframes and UI concepts are finalized we can proceed for web development. You can use any wireframe design tool as per your requirement. It would be great if those links are accessible using any SaS platform. 3 Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web, Wireframes Jun 24, 2018 Jun 24, 20185n 8g $44
I need a designer Looking for a wireframe for new app. Must be willing to sign an NDA. 42 Thiết kế đồ họa, Wireframes, Thiết kế Jun 18, 2018 Jun 18, 20186g 19t $408
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »