Wolfram Công việc và cuộc thi

.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là A Wolfram Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Physics and magnets - open to bidding Hello, I am working on a project at the moment and i need a few questions answered about magnets and electricity 36 Matlab and Mathematica, Nghiên cứu khoa học, Toán học, Vật lý, Wolfram Apr 15, 2018 Apr 15, 20182n 1g ₫517596
Project for Deb Prasad S. Hi Deb Prasad S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Kiểm tra/QA, Statistics, Toán học, , Quy hoạch tuyến tính, Wolfram Dec 2, 2017 Dec 2, 2017Đã kết thúc ₫90909
Create under Wolfram System Modeler a discrete customer service process We want to have a Wolfram System model able to simulate the behaviour of a dispatcher department with a Poisson or Gamma distribution arrival rate of requests. The dispatcher will route these requirements to k servers, each with its own Poisson or Gamma distribution service rate 3 Matlab and Mathematica, Phân tích phần tử hữu hạn, Toán học, Wolfram Oct 4, 2017 Oct 4, 2017Đã kết thúc ₫6159091
Project for SHLexpert Hi, are you here? 3 Kiểm tra/QA, Statistics, Toán học, , Quy hoạch tuyến tính, Wolfram Aug 21, 2017 Aug 21, 2017Đã kết thúc ₫1159091
Showing 1 to 4 of 4 entries
« 1 »