Wolfram Công việc và cuộc thi

.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là A Wolfram Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Project for Deb Prasad S. Hi shlexpert, I noticed your profile. I need a SHL type test completed for verbal and numerical by Sunday 17th GMT 23:00. Are you able to do it from a UK IP? 1 Kiểm tra/QA, Statistics, Toán học, , Quy hoạch tuyến tính, Wolfram Jun 16, 2018 Jun 16, 20182n 15g $30
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »