Wolfram Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là A Wolfram Developer ? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Create under Wolfram System Modeler a discrete customer service process We want to have a Wolfram System model able to simulate the behaviour of a dispatcher department with a Poisson or Gamma distribution arrival rate of requests. The dispatcher will route these requirements to k servers, each with its own Poisson or Gamma distribution service rate 3 Matlab and Mathematica, Phân tích phần tử hữu hạn, Toán học, Wolfram Oct 4, 2017 Oct 4, 2017Đã kết thúc ₫6159091
artwork creation I have a piece of artwork which needs to be redone to match a box of smaller dimensions 13 Format & Layout, Wolfram Sep 13, 2017 Sep 13, 2017Đã kết thúc ₫1501390
Project for SHLexpert Hi, are you here? 3 Kiểm tra/QA, Statistics, Toán học, , Quy hoạch tuyến tính, Wolfram Aug 21, 2017 Hôm nayĐã kết thúc ₫1159091
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »