XMPP Công việc và cuộc thi

Extensible Messaging and Presence Protocol
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an XMPP Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Design and develope chat app android - ios I need an Android and ios chat app. I would like it designed and built. need to design it and do all graphic and coding from scratch. 73 Mobile App Development, Android, XMPP, iOS Development Jun 19, 2018 Jun 19, 20181n 8g $861
Add PGP encryption to an existing chat app We have a chat app on Android and iOS, backend using Node.js. We want to integrate PGP encryption to the system. Anyone? 11 Java, Mobile App Development, Android, node.js, XMPP Jun 18, 2018 Jun 18, 2018Sắp kết thúc $181
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »