Xojo Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Xojo Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Convert PHP/MySQL database to Xojo Web I have a simple surgical audit system which comprises of practitioners, cases and procedures for each case. Some update to the data structure will be required, as the current version is not properly normalised. This job will be to basically clone what exists, then there will be another job to make some minor improvements and add reporting capabilities. I can provide an optimised data structure an... 3 Xojo Aug 3, 2017 Aug 3, 2017Đã kết thúc ₫342103
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »