Zendesk Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Zendesk Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Zendesk private app development Hi, I need to create a private Zendesk app that can be used to send and receive SMS text messages via a local SMS gateway using their API (I have enclosed the API documentation herewith). The requirements are as follows: I should be able to create a ticket and when a certain condition is met (probably a trigger) an sms is sent via the "textware" api to the "requestor". And als... 1 Zendesk Jun 21, 2018 Jun 21, 20184n 10g $150
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »