WPF Hybrid App for Desktop & Tablet

WPF Hybrid App for Desktop & Tablet

Avatar người dùng
Armando M.
5,0 (152 nhận xét)
8,4
8,4
Avatar người dùng
Armando M.
5,0 (152 nhận xét)
8,4
8,4
Manhole_2.png
Screenshot_3.png
Screenshot_2.png
Screenshot_1.png
Metro style application that was developed with C#/WPF technology. It runs on Windows (from Windows 7 to 10) on both desktops and tablets. Features include: PDF and Word document format reporting. Camera management to take pictures and save in the database.

Bạn có thích những gì mình thấy không?

Avatar người dùng
Armando M.
5,0 (152 nhận xét)
8,4
8,4
Avatar người dùng
Armando M.
5,0 (152 nhận xét)
8,4
8,4
Thuê Armando M.
Sao chép vào clipboard thất bại, hãy thử lại sau khi điều chỉnh quyền của bạn.
Đã sao chép vào clipboard.
.net
c# programming
windows desktop
wpf
app
civil engineering
programming
desktop app
computer
14 thg 8, 2019

Thêm thông tin về Armando M.

Portfolio item image
Web application .NET Core + Angular
by amusto
Portfolio item image
Point of Sale Windows Desktop App
by amusto
Portfolio item image
WPF DESIGN APPLICATION
by amusto
Armando M.
5,0 (152 nhận xét)
8,4
8,4
Armando M.
5,0 (152 nhận xét)
8,4
8,4
Thuê
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.