Lawn Mowing Portal

Lawn Mowing Portal

Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
mowrichmond-pfo.jpg
Local Lawn Mowing service based in USA. Customers are able to get their address registered via website and get their lawns mowed without any efforts. The payment is made automatically via Stripe on weekly or monthly basis. The website is built on NodeJs, ExpressJs, MongoDb, jQuery, Javascript etc. It uses Stripe Payment Gateway to make payments. We have integrated Google Maps from where admin sets the price by selecting region on map. The application detects from which region the user is coming from and displays the price accordingly. Live url- https://www.mowrichmond.com/

Bạn có thích những gì mình thấy không?

Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Thuê Enginesoft Info. Pvt Ltd.
Sao chép vào clipboard thất bại, hãy thử lại sau khi điều chỉnh quyền của bạn.
Đã sao chép vào clipboard.
express js
google maps api
javascript
node.js
stripe
14 thg 8, 2019

Thêm thông tin về Enginesoft Info. Pvt Ltd.

Portfolio item image
Attendance Management Portal
by jameer8879
Portfolio item image
Songs data scraping from different websites
by jameer8879
Portfolio item image
Ticketing System
by jameer8879
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Thuê
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.