Attendance Management Portal

Attendance Management Portal

Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
2017-01-03_0027.png
2017-01-03_0027_001.png
2017-01-03_0028.png
A website built using Node.Js, MongoDb, jQuery, Javascript, AngularJs is being used to manage the employee attendance for a small firm. It keeps record of every single employee in the firm. The websites uses Angular.Js as a front end development and Node.Js for backend development.

Bạn có thích những gì mình thấy không?

Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Avatar người dùng
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Thuê Enginesoft Info. Pvt Ltd.
Sao chép vào clipboard thất bại, hãy thử lại sau khi điều chỉnh quyền của bạn.
Đã sao chép vào clipboard.
angularjs
javascript
jquery / prototype
node.js
nosql couch & mongo
14 thg 8, 2019

Thêm thông tin về Enginesoft Info. Pvt Ltd.

Portfolio item image
Songs data scraping from different websites
by jameer8879
Portfolio item image
Ticketing System
by jameer8879
Portfolio item image
Lawn Mowing Portal
by jameer8879
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Enginesoft Info. Pvt Ltd.
4,9 (50 nhận xét)
5,8
5,8
Thuê
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.