Logo freelancer
Cách Thức Hoạt Động
Xem Công Việc
Đăng Nhập
Đăng Ký
Đăng dự án
Trang chủ
Freelancer
khurram1984

Pitch Deck - Dropshipping

Pitch Deck - Dropshipping

User Avatar
@khurram1984
4,8
(427 nhận xét)
7,9
User Avatar
@khurram1984
4,8
(427 nhận xét)
7,9
pitch-deck-drop-shipping_005.pngpitch-deck-drop-shipping_005.pngpitch-deck-drop-shipping_006.pngpitch-deck-drop-shipping_006.pngpitch-deck-drop-shipping_001.pngpitch-deck-drop-shipping_001.pngpitch-deck-drop-shipping_009.pngpitch-deck-drop-shipping_009.pngpitch-deck-drop-shipping_002.pngpitch-deck-drop-shipping_002.pngpitch-deck-drop-shipping_011.pngpitch-deck-drop-shipping_011.pngpitch-deck-drop-shipping_012.pngpitch-deck-drop-shipping_012.pngpitch-deck-drop-shipping_003.pngpitch-deck-drop-shipping_003.pngpitch-deck-drop-shipping_004.pngpitch-deck-drop-shipping_004.pngpitch-deck-drop-shipping_013.pngpitch-deck-drop-shipping_013.pngpitch-deck-drop-shipping_008.pngpitch-deck-drop-shipping_008.pngpitch-deck-drop-shipping_010.pngpitch-deck-drop-shipping_010.pngpitch-deck-drop-shipping_007.pngpitch-deck-drop-shipping_007.png
Prepared pitch deck for drop-shipping business along with financial model and business plan. All documents are prepared in-house by our teams.

Bạn có thích những gì mình thấy không?

User Avatar
@khurram1984
4,8
(427 nhận xét)
7,9
User Avatar
@khurram1984
4,8
(427 nhận xét)
7,9
Thuê khurram Sattar
business plans
graphic design
business writing
powerpoint
e-commerce
adobe photoshop
7 thg 10, 2019

Xem thêm từ khurram Sattar

Hình ảnh item portfolio
Pitch Deck - Travel App
bởi khurram1984
Hình ảnh item portfolio
Business Plan - Furniture
bởi khurram1984
Hình ảnh item portfolio
Financial Model
bởi khurram1984
@khurram1984
4,8
(427 nhận xét)
7,9
@khurram1984
4,8
(427 nhận xét)
7,9
Thuê
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 141 959 042)
Copyright © 2020 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 141 959 042)
There is no internet connection