Web And Mobile App development work

Web And Mobile App development work

Avatar người dùng
VyClean Solutions
4,7 (153 nhận xét)
8,7
8,7
Avatar người dùng
VyClean Solutions
4,7 (153 nhận xét)
8,7
8,7
oie_61245dpzdxl8p.png
This web application is designed specifically for schools and functions as an internal social system. It offers various features to support different user groups such as the school team (admins and teachers), as well as parents and students through dedicated mobile apps. The application includes features like posting updates, conducting tests, managing timetables, and tracking attendance. It has been developed using a combination of React.js, Flutter, and the Django framework in Python.

Bạn có thích những gì mình thấy không?

Avatar người dùng
VyClean Solutions
4,7 (153 nhận xét)
8,7
8,7
Avatar người dùng
VyClean Solutions
4,7 (153 nhận xét)
8,7
8,7
Thuê VyClean Solutions
Sao chép vào clipboard thất bại, hãy thử lại sau khi điều chỉnh quyền của bạn.
Đã sao chép vào clipboard.
mobile app development
website design
web development
saas sales
saas
python
django
education
school
react js
flutter
flutter,
6 thg 6, 2023

Thêm thông tin về VyClean Solutions

Portfolio item image
Empower your education journey
by gangradeankit
Portfolio item image
AI Stock Trading Web And Mobile App
by gangradeankit
Portfolio item image
Bubble Based Project Management Syst
by gangradeankit
VyClean Solutions
4,7 (153 nhận xét)
8,7
8,7
VyClean Solutions
4,7 (153 nhận xét)
8,7
8,7
Thuê
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.