Logo freelancer
Cách Thức Hoạt Động
Xem Công Việc
Đăng Nhập
Đăng Ký
Đăng Dự Án
You have saved an item to your collection.
You have saved an item to your collections.
Bạn đã thích item này rồi.
Bạn đã bỏ thích item này rồi.
There was an error in trying to like/unlike this item. Please refresh the page and try again.
You have liked an item.
Freelancer
iPhone
India
Cqlsys Technologies
User Avatar
Cờ của IN 4,7
(168 nhận xét)
Thuê Tôi
User Avatar
Cờ của IN 4,7
(168 nhận xét)
Hire Me

Group Ballot App

The purpose of this mobile app is for group coordination and management, oriented to organizations and communities. It will allow the users to create groups/organizations.
group-bollat.png

Group Ballot App

iphone php android phonegap angular.js mobile app social media marketing objective c app lifestyle ios social mobile app development ui/ux swift green
User Avatar
Cqlsys Technologies @aarvtech Thuê Tôi

Khám phá thêm về Cqlsys Technologies

Hình ảnh portfolioHình ảnh portfolioHình ảnh portfolioHình ảnh portfolio
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2019 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)