Logo freelancer
Cách Thức Hoạt Động
Xem Công Việc
Đăng Nhập
Đăng Ký
Đăng Dự Án
You have saved an item to your collection.
You have saved an item to your collections.
Bạn đã thích item này rồi.
Bạn đã bỏ thích item này rồi.
There was an error in trying to like/unlike this item. Please refresh the page and try again.
You have liked an item.
Freelancer
iOS Development
United States
mgfayad1983
User Avatar
Cờ của US 5,0
(25 nhận xét)
Thuê Tôi
User Avatar
Cờ của US 5,0
(25 nhận xét)
Hire Me

Instant Messaging App - Picatalk

Instant Messaging App similar to Whatsapp
thumbnail_original.png
Instant Messaging App - Picatalk

Instant Messaging App - Picatalk

ios development mobile app development swift api app developer blue ios lifestyle mobile app objective c photoshop social app android
User Avatar
mgfayad1983 @mgfayad1983 Thuê Tôi

Khám phá thêm về mgfayad1983

Hình ảnh portfolioHình ảnh portfolioHình ảnh portfolioHình ảnh portfolio
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2019 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)