Đã hoàn thành

2727 Tequila b -- 2

Need aome plans drawn for an excisting bar

Kĩ năng: 2D Drafting, 3D Drafting, 3D Architecture, Architectural Engineering, Architecture, Kiến trúc xây dựng, Building Engineering, Thiết kế nội thất

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #34345356

Được trao cho:

(78 Đánh Giá)
7.4

26 freelancer chào giá trung bình$958 cho công việc này

(481 Nhận xét)
9.6
(244 Nhận xét)
8.9
(116 Nhận xét)
7.5
(92 Nhận xét)
7.6
(141 Nhận xét)
7.2
(87 Nhận xét)
7.3
(37 Nhận xét)
6.9
(75 Nhận xét)
6.9
(29 Nhận xét)
6.5
(61 Nhận xét)
6.2
(46 Nhận xét)
6.2
(10 Nhận xét)
6.0
(15 Nhận xét)
5.9
(27 Nhận xét)
5.6
(17 Nhận xét)
5.1
(20 Nhận xét)
5.2
(12 Nhận xét)
5.0
(5 Nhận xét)
4.6
(25 Nhận xét)
4.8
(3 Nhận xét)
4.2