Find Jobs
Hire Freelancers

Promotional Video Creation & Editing

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a skilled video editor to produce a presenter-led on-camera promotional video lasting 6-10 minutes. The ideal candidate will have: - Expertise in creative video editing - Experience working with presenter-led on-camera styles - Proficiency in shaping raw footage into a compelling narrative Your role will involve taking raw video footage and turning it into well-crafted promotional content that aligns with our brand. Please only bid if you can meet these requirements.
Mã dự án: 37790056

Về dự án

3 đề xuất
Hoạt động 21 ngày trước
Địa điểm: Chennai, India

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
3 freelancer chào giá trung bình ₹950 INR cho công việc này
Avatar người dùng
Hello, As a graphic designer, I propose to create visually captivating and dynamic designs tailored to your brand's identity. With a keen eye for detail and a passion for creativity, I aim to deliver impactful visual solutions that resonate with your target audience and elevate your brand's presence.
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
i am an expert video editor with knowledge of latest trenda in video editing try to give a chance you wiil satisfy to my work for sure
₹600 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I propose to expertly craft your presenter-led promotional video, spanning 6-10 minutes, with a focus on creative editing and seamless narrative flow. With extensive experience in presenter-led styles and shaping raw footage into compelling stories, I guarantee content that resonates with your brand. My commitment ensures your vision is realized through polished, engaging video content. Sincerely, Agileshwaran M (04435992448/8610731491)
₹1.200 INR trong 3 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Chennai, India
0,0
0
Thành viên từ thg 2 20, 2024

Xác thực khách hàng

Các công việc khác từ khách hàng này

Photo shop
₹600-1500 INR
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.