Đang Thực Hiện

3d gif from 2d gif

need to make 4 gif from 2d to 3d

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D, Sản xuất hoạt họa, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 19 nhận xét ) Moga, India

ID dự án: #33769401