Đã Đóng

Make a small animation in blender

Job Description:

Make this animation and send me blender file

[login to view URL]

i will pay 20 usd. Non negotiable.

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Sản xuất hoạt họa, Maya, Tạo hình 3D

ID dự án: #36258166