Đã hoàn thành

$50 to send me the purple and orange virtual studio and send me all the completed files and work of the virtual studio

Hi Daniyar S., I would like to hire you to send me the purple and orange virtual studio you previously made. Please send me all completed virtual studio files. The completed file are the large files.

Let me know if you have any questions.

Please complete in 3 days.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Illustrator, Thiết kế logo, Chỉnh sửa hình ảnh, Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Cordova, United States

ID dự án: #32109816

Được trao cho:

(12 Đánh Giá)
5.1