Find Jobs
Hire Freelancers

Cgi artist/3d animation artist

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a skilled CGI artist/3D animation artist to create a high-detail product visualization. Skills and Experience: - Expertise in 3D animation and CGI art - Proficiency in creating realistic textures, lighting, and materials - Ability to accurately portray the product based on provided references - Strong attention to detail to achieve a high level of realism in the visualization.
Mã dự án: 37493892

Về dự án

4 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
4 freelancers are bidding on average ₹3.638 INR for this job
Avatar người dùng
I understand you are looking for a skilled CGI artist/3D animation artist to create a high-detail product visualization. From my experience and expertise in 3D animation and CGI art, I am confident that I can provide the most accurate portrayal of the product based on provided references. My team and I have extensive experience in creating realistic textures, lighting and materials as well as paying close attention to detail to achieve a high level of realism in the visuals. Our team is available to assist with any questions or requests you may have regarding this project. We believe our combination of expertise in 3D animation and CGI art; proficiency in creating realistic textures, lighting and materials; ability to accurately portray the product based on provided references; strong attention to detail makes us the perfect fit for this project. We would be delighted if you could consider us for further consideration
₹10.000 INR trong 7 ngày
4,9 (9 nhận xét)
4,4
4,4
Avatar người dùng
Hello, ⭐⭐ I am Professional 3D Animation Designer⭐⭐ I am skilled in 3D Modelling, 3D Animation ,3D Rendering, Graphic Designing and I use Adobe Illustrator & Adobe Photoshop with skills including Animation, Photoshop, Drawing and Illustrator. Please contact me to discuss more regarding this project. Thank you. Regards Punom
₹2.000 INR trong 7 ngày
0,0 (1 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hello! I just saw your project and I think I can help you. I am a 2D and 3D modeler and designer with more than 10 years of experience. You can see part of my portfolio in my Freelancer profile.
₹1.050 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Mumbai, India
0,0
0
Thành viên từ thg 11 30, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.