Đã Đóng

Create CAD floorplan

Job Description:

I have measurements for each room of a single family home (approx 2100 sq ft) and I need them assembled into a working CAD floorplan

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, AutoCAD, Kiến trúc xây dựng, CAD/CAM

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Tahlequah, United States

ID dự án: #36254614